Gost-R Sertifikası

Gost-R Belgesi


Gost-R Sertifikası

 

gost BelgesiRusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için bu gerekli olan belgedir.. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belge 2004 yılı Kasım ayında Gümrüklerin Bavul ticareti ve kargo ticaretine kapanması sebebiyle firmalara bir kez daha gerekliliği hatırlatılmaktadır. Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. Gost-R belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir. Rusya, ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

 

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. G2ost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost R sertifikası alınması zorunludur. Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite  edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler”ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir. 

 

1-GOST- R Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir?  

 

GOST-R Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu

GOST- R sertifikasının etkili olduğu ülkeler: Beyaz Rusya ( Belarusya ), Özbekistan, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan

 

2-GTİP Numarası ne demektir?  

 

“Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu” Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7–8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9–10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11–12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır. 

 

3-GOST- R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar 

 

Rusya Gümrükleri ( Zorunlu )

Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için )

İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için )

Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için ) 

 

4-GOST-R Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

1.     Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)

2.     Yetkili kişilerin imza sirküleri

3.     Marka tescil belgeleriniz.

4.     Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs..)

5.     Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.

6.     Her Ürün için teknik bilgi.

7.     Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.

8.     Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı

9.     Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)

10.   Ürünlerin GTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri.

11.   Sertifikada yer almasını istediğiniz unvan ve adres bilgisi.

12.   Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog

13.   Her Üründen 3 adet numune

14. Vekaletname

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.