UKRSEPROUkrayna Ukrsepro Sertifikası Neden Gereklidir? 

Ukrsepro BelgesiHer ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte,  ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.


Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.


 
Ukrayna Ukrsepro Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir? 

UKRAYNA, RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA ( BELARUSYA ), ÖZBEKİSTAN, MOLDOVA, AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, ERMENİSTAN, TACİKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN

 

Ukrayna Ukrsepro Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar 

1) Ukrayna Gümrükleri ( Zorunlu ) 
2) Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için ) 
3) İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek) 
4) Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için ) 
5) Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.