ISO 18001

ISO 18001 Belgesi banner

ISO 18001 BelgesiOHSAS18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği unsurlarına olan bağlılığın gösterilmesi, hem uzun vadede hem de kısa vadede şirketinizin başarısını olumlu etkileyecektir:

 

 

  • Hem kurumunuzun imajını hem de müşterilerinizin, kamu/kamu idarelerinin ve yerel toplum ilişkilerini geliştirmektedir.
  • Tehlikelerin kontrolü ve risklerin azaltılması, net amaçların belirlenmesini sağlamak yoluyla güvenlik kültürünüzü güçlendirmektedir.
  • Verimi artırmakta ve sonucunda kazaları ve üretimde zaman kaybını önlemektedir.
  • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yükler azaltılmaktadır
  • İşyerinin güvenliği/kalitesini, işçi moralitesini ve şirket değerlerine bağlılığı iyileştirmektedir
  • Sigorta primlerini azaltmaktadır
  • Yasalara uyumu sağlamaktadır.

 

 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, belgesine sahip olan bir kuruluş çalışanına verdiği değeri ilgili taraflara göstermektedir. Çalışanlar risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, sistem performansını izleyen, veri analizi ile iyileştirme faaliyetlerini başlatan, faaliyetlerini denetleyen ve yaptıklarını gözden geçiren bu sistemin parçası olarak kendi güvenliklerinin korunduğunu bilmektedirler ve bu bilinçle sistemin sürekli gelişmesine destek olmaktadırlar.

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.