ISO 16949

ISO 16949 Belgesi Banner


ISO/ TS 16949 Otomotiv Kalite Sistemi

ISO 16949 BelgesiOtomotiv üreticileri ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırarak yeni standartlar / Teknik spesifikasyonlar geliştirmişlerdir. QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standarttır. ISO / TS 16949 ise teknik spesifikasyon olup otomotiv sektörü için var olan kalite sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp muhtelif belgelendirme tetkiklerinin önüne geçilmesi için oluşturulmuştur.

 

 

 ISO/ TS 16949’in Otomotiv Kalite Tarihsel Gelişimi

 1963: MIL-Q 9858A (US Military)
 1965: GM General Quality Assurance Standard (GQS)
 1969: DEF Standards (UK MOD)
 1974: AQAP Defence Standards
 1979: BS 5750
 1981: Ford Q101
 1983: Chrysler Quality Assurance
 1987: ISO 9000 Series
 1994: July - ISO 9000 Revision
 1994: August - QS-9000
 1995: QS-9000 Second Edition
 1998: QS-9000 Third Edition
 2000: ISO 9000: 2000 series published
 2002: TS 16949: 2002  

 


ISO/ TS 16949 Uygulamanın Faydaları

-     Tedarik zincirinde olası değişikliklerin azalmasını sağlar

-     Pazarda rekabet üstünlüğü artar

-     Çalışanların motivasyonu artar

-     Firmanızın sisteminin sürekli gelişimini sağlar

-      Maliyet kayıpları ve fireler azalır

-     Verimliliği ve karlılığı artırmak,

-     Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek,

-     ile İş süreçlerini etkinleştirmek,

-     Üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

-     İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,

-     Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak,

-     Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak,

-     ISO 9001:2000 İle Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak,

-     Çalışanları katılıma teşvik etmek

-     İşletmenin otomobil sektörüne yönelik uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 

ISO/ TS 16949 Otomotiv Kalite Sistemi Terimleri

Üretim:

- Malzemelerin üretimi 
- Servis parçalarının üretimi 
- Montaj 
- Isıl işlem, kaynak, boya, kaplama veya diğer işlemler
için proseslerin gerçekleştirilmesi

 

Kestirimci bakım: Bakımdan kaynaklanan problemlerin ortaya çıkmaması için proses verilerinden elde edilen sonuçlara yönelik önleyici faaliyetler

 

Önleyici bakım: Ekipman hataları nedeniyle üretimin kesilmesini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen planlı bakım aktiviteleridir.

 

Pahalı navlun: Sözleşmede belirtilenden farklı olarak ödenen extra maliyetlerdir.


Not: Metod,miktar,planlanmamış veya geç sevkiyatlardan kaynaklanabilir.

 

Yardımcı tesis: Üretime yönelik işlemlerin gerçekleşmediği ancak üretim tesislerine destek veren tesislerdir.

 

Tesis: Katma değer oluşturan proseslerin gerçekleştirildiği yerdir.

 

Özel karakteristikler: Ürün veya üretim prosesine ait proses parametreleridir. Yasalara uyum, uygunluk, fonksiyon, performans veya bir sonraki prosese ait emniyet ve uygunluğu tarif eder.

 

Kontrol planı

Ürünün kontrolü için gerekli sistemlerin ve proseslerin dokümante edilmiº tarifleri (Ek

 

Tasarım sorumlusu kuruluş

Yeni bir ürün tasarımı oluşturma veya mevcutlarında değişiklik yapma ile yetkilendirilmiş kuruluş.

Not - Bu sorumluluk müşterinin belirlediği uygulama ile tasarım performansının sağlanması ve

doğrulanmasını içerir.

 

Hata önleme

Uygun olmayan ürünlerin imalâtını önlemek için ürün ve imalât prosesi tasarımı ve geliştirmesi.

 

Lâboratuvar

Kimyasal, metalürjik, boyutsal, fiziksel, elektriksel veya güvenilirlik deneylerini içerebilen, fakat bunlarla sınırlı olmayan muayene, deney ve kalibrasyon imkânı.

 

Lâboratuvar kapsamı

- Lâboratuvarın yapmaya  yeterli olduğu özel deneyler, değerlendirmeler ve kalibrasyonlar,

- Yukarıdakileri gerçekleştirmek için kullanılan teçhizatın listesi ve

- Yukarıdakileri gerçekleştirmek için metotların ve standartların listesi,

içeren kontrollü doküman. 

 

Önleyici bakım

İmâlat prosesi tasarımlarının bir çıktısı olarak, ekipman arızalarının nedenlerini ve üretimin plânlanması, kesintilerini ortadan kaldırmak için plânlanma faaliyet.

 

Uzaktaki destek alanı

Tesisleri destekleyen ve üretim dışı proseslerin yürütüldüğü yerler.

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.