ISO 27001ISO 27001 BelgesiISO (Uluslararası Standard Organizasyonu) tarafından ISO ve IEC teknik komitelerinin işbirliği ile ISO/IEC JTC 1 Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş standarttır. Bu standard, ISO tarafından kabul edilen, ISO/IEC 27001 standardı esas alınarak, TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu tarafından Türk Standardı (TS ISO/IEC 27001) olarak kabul edilerek yayımlanmıştır.

 

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO/IEC 27001 sertifikasyonu, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

 

ISO/IEC 27001 BGYS Standardının Faydaları

-  Rekabet avantajı 
-  Karlılık 
-  İmaj 
-  Yasalara, Düzenlemelere, SözleşmenŞartlarına Uyumluluk 
-  Güvenlik 
-  Risk farkındalığı 
-  Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına alır, 
-  Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar.ISO/IEC 27001 BGYS Standardının Tarihçesi

ISO/IEC 17799 revize edildi – Haziran 2005 (ISO/IEC 27002 olarak 2007’de numaralandırıldı)
ISO/IEC 27001 yeni yayınlandı – Ekim 2005

 

ISO/IEC 27001 BGYS Standardının Prensipleri


Kuruluş, dokümante edilmiş bir BGYS’yi, kuruluşun tüm ticari faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri bağlamında kurmalı, gerçekleştirmeli, işletmeli, izlemeli, gözden geçirmeli, sürdürmeli ve geliştirmelidir. Bu standardın bir gereği olarak, PUKÖ modeli aşağıdaki gereklilikler için kullanılır:

 

-  BGYS’nin kurulması ve yönetilmesi:

-  BGYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi

-  BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

-  BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi

 

ISO/IEC 27001 Serisi Standartlar

ISO/IEC 27002 Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri
Diğer Yönetim Sistemleri ile Uyumluluk
Standart diğer sistemler ile uyum 
ISO 9001:2000 ve ISO 14000:2004 ile uyumludur.
Yönetim sistemlerinin entegrasyonu mümkündür.

 

ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.Risk analizi: Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.


Risk değerlendirme: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.


Risk derecelendirme: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.


Risk yönetimi: Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler .


Risk işleme: Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.


Uygulanabilirlik bildirgesi: Kuruluşun BGYS’si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.