SA 8000 BelgesiSA 8000 Nedir? 

SA 8000

SA8000'in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır. SA 8000 Social Accountability International'ın tescilli markasıdır. SA 8000 dünyanın heryerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir

 

SA 8000'İN GEREKLERİ  SA 8000 minimum gereklilikleri belirleyen ve aşagıda belirtilen alanlardaki faaliyetlerin tanımlamaları içeren bir karşılıklı anlaşma standardıdır : 1. Çocuk işgücü 
2. Zorla çalıştırma 
3. Sağlık ve Emniyet 
4. Birlik Oluşturma ve Toplu Pazarlık Özgürlügü 
5. Ayrımcılık 
6. Disiplin uygulamaları 
7. Çalışma Saatleri 
8. Tazminat 
9. Yönetim Sistemleri


 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile;

İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir 
Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır 
Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir 
Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır 
Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır 
Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır 
Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır 
Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır. 

 

Şimdi harekete geçme zamanı; Tüm tedarik zincirindeki uygun ve adil çalışma koşullarını sağlama taahhüdünüzü gösterin.

©2016 AQC TECHNIC | Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Her hakkı saklıdır.